Naše vystoupení

2005/2006

První z jejich tanečních pokusů se moc neodlišovalo od vystoupení běžných kurzů na besídkách, časem se ovšem také díky kostýmům vše začalo měnit a děvčata se začala pod vedením Ilony Brunové prezentovat na tanečních přehlídkách.

Vystoupení sezóna 2005/2006

Chimney:

Bobr a kobra

Chimney:

Vítání občánků