TRÉNINKY  2017/2018

probíhají na Základní škole Pastviny 70 v Brně-Komíně.

 

CHIMNEY KIDS    

STREET DANCE a SHOW DANCE pro 7-11leté

pro děti a juniory 3. - 6. tříd ZŠ
2x týdně
PONDĚLÍ  +  STŘEDA       16.45 - 18.00 hodin
tréninky vedou Markéta Špičková - show dance ve středu
a Iveta Brunová - street dance v pondělí
 
 

CHIMNEY MINI   

SHOW DANCE pro 7-8leté

pro děti 1.-2. tříd ZŠ
1x týdně 
PONDĚLÍ       16.45 - 18.00 hodin
tréninky vede Markéta Špičková
 

CHIMNEY BABY   

SHOW DANCE pro 4-6leté

děti z Mateřských škol
1x týdně
ČTVRTEK       16.45 - 17.45 hodin
tréninky vede Ilona Brunová