složky
Chimney KIDS

příp. MINI
nebo BABY

 

Tréninky 2 x týdně 75 minut: 3500,- Kč za školní rok (2x1800 Kč při pololetní platbě)

Kostýmy cca 1500 Kč za rok

Cestovné, startovné na soutěžích.

 

Navštěvují-li děti ze složek BABY nebo MINI 2 tréninky za týden.

 

****************************************

 

č.ú. ČSOB 194628647/0300

složka CHIMNEY BABY

MINI

 

příp. KIDS

****************************************

Tréninky 1 x týdně 75 minut 2000,- Kč

za školní rok  (2x1000 Kč při pololetní platbě)

Kostýmy cca 1000,- Kč za rok

Cestovné, startovné na soutěžích.

 

Navštěvují-li děti ze složky KIDS z osobních důvodů pouze jeden z tréninků.

 

****************************************